Motto „Bliżej wiary, rodziny i Ojczyzny” definiuje nie tylko profil publikacji, ale wyznacza też wewnętrzny klimat, jaki przyświeca pracy, którą traktujemy jako misję wobec Kościoła i Polski. Pragniemy być blisko ludzi szukających w naszych publikacjach odpowiedzi na niełatwe pytania z dziedziny historii kraju, religii i duchowości. Jedno z naszych sztandarowych, wciąż rozwijających się dzieł, stanowiących bestsellerową kolekcję encyklopedycznej wiedzy o kulturze i religii, rozeszło się już w ponad 3,5 milionowym nakładzie. W publikacjach łączymy szacunek dla dobrych tradycji z nowoczesnością, mając zawsze na względzie dobro każdej rodziny i społeczeństwa. Odwołując się do kompetencji autorów stawiamy im wysokie wymagania i dopracowujemy nasze publikacje pod względem edytorskim tak, aby budziły niezapomniane przeżycia estetyczne.