Bestsellerowa kolekcja encyklopedycznej wiedzy o kulturze i religii, która została już sprzedana w ponad 3 milionowym nakładzie, dostarcza Czytelnikom podstawowych informacji mających na celu pogłębienie wiary. Wychodząc od omówienia Dekalogu przechodzi do prezentacji sakramentów świętych. Następnie prezentuje Świętą Rodzinę, zarówno jako wspólnotę, jak i pojedyncze osoby, które ją tworzą. Miejsca objawień Maryjnych poprzedza studium poświęcone modlitwie różańcowej. Następnie mamy rok liturgiczny ze szczególnym uwzględnieniem Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Całość dopełnia część biograficzna, która po prezentacji Apostołów koncentruje się na polskich wielkich świętych i błogosławionych.