Święty Jan Paweł II pozostawił światu przeogromny skarbiec swojego nauczania i świadectwa heroicznego życia. Jest to bijące źródło duchowych inspiracji, z którego można do woli czerpać, a ono nigdy nie przestanie płynąć. Modlitewnik koncentruje się na tematach bliskich sercu świętego Jana Pawła II, które poruszył w encyklikach. Te zaś odnoszą się do spraw doktrynalnych, czyli tych związanych z podstawowymi prawdami wiary. „Modlitewnik czcicieli św. Jana Pawła II” pomaga więc przypominać i wcielać nauczanie, które Bóg podarował Kościołowi przez jednego z Następców Apostoła Piotra, który wywodził się z naszego kraju. Nie jest to więc tylko zwykły zbiór modlitw, ale antologia tekstów służących kontemplacji oblicza Bożego. Tygodniowy układ ma dopomóc w cyklicznym harmonijnym powracaniu do poszczególnych myśli i nadawaniu modlitewnej intencji poszczególnym dniom tygodnia. Indeks modlitw może pomóc odnaleźć pojedyncze modlitwy w układzie tematycznym.

Papież Franciszek w Liście apostolskim „Patris corde”, podzielił się ze wszystkimi kilkoma osobistymi refleksjami na temat tej niezwykłej postaci, jaką jest św. Józef – opiekun Jezusa w czasie Jego ziemskiego, ukrytego życia w Nazarecie. Ten List i ogłoszenie obecnego roku – Rokiem św. Józefa, mobilizuje i nasze wydawnictwo do tego, aby pomóc każdemu wierzącemu lepiej odkrywać osobę Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Dlatego stworzyliśmy ten mały, kieszonkowy modlitewnik, aby pomagał w doborze słów przy przywoływaniu wstawiennictwa św. Józefa oraz pomagał w dokonywaniu codziennej rewizji w życiu wypełnionym wiarą, która zmaga się z codziennymi obowiązkami. Nie jest więc to tylko zbiór modlitw, ale „duchowe lustro”, w którym możemy codziennie się przeglądać, aby sprawdzić aktualny stan życia duchowego.

Kieszonkowy modlitewnik przychodzi z pomocą człowiekowi, który szuka oparcia w Bogu w czasie pandemii. Podpowiada, jak duchowo przeżyć niedzielę bez możliwości Komunii Świętej. Wskazuje na Komunię duchową i daje propozycje stosownych modlitw. Ponieważ „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4b), stąd teksty Pisma Świętego do codziennego karmienia się słowem Bożym. Zostaje przypomniana prawda o świętych obcowaniu i ich wstawiennictwie, dlatego wezwania z proponowanych litanii do wybranych świętych mogą być odmawiane pojedynczo jako akty strzeliste. Oczywiście są modlitwy na rozpoczęcie dnia i jego zakończenie. Myślą przewodnią zaś jest modlitwa papieża Franciszka o ustanie epidemii. W naszej książeczce znajduje się również obrazek cudownego krzyża z kościoła San Marcello, przed którym modlił się kilkukrotnie obecny papież.

Książeczka stanowi esencję praktycznej i historycznej wiedzy na temat Adwentu i Narodzenia Pańskiego. Religijne tradycje zostały zaprezentowane w takiej formie, aby katolik mógł świadomie we wspólnocie rodziny przeżywać pozakościelne celebracje, takie jak zapalanie wieńca adwentowego czy modlitwy przy wigilijnym stole. Szeroko zostały także omówione wszystkie aspekty związane z wizytą kolędową kapłana, zwaną potocznie „kolędą”. A zatem oprócz kolędowych „rekwizytów” znajdujemy kolędowy savoir vivre, który warto poznać. Całość dopełniają informacje, które pomagają zrozumieć, iż Święta Bożego narodzenia to nie folklor. Dlatego zostały wytłumaczone podstawowe pojęcia związane z roratami, pasterką, Świętym Mikołajem. Nota historyczna pozwala zrozumieć lepiej narodziny Święta Bożego Narodzenia i jego początki w IV wieku.