„Przyjmując wielkodusznie i z miłością każde ludzkie życie, przede wszystkim słabe i chore, chrześcijanin wyraża ważny aspekt swojego ewangelicznego świadectwa, biorąc przykład z Chrystusa, który pochylał się nad materialnymi i duchowymi chorobami człowieka, aby je leczyć.” Słowa Benedykta XVI stają się mobilizacją, aby zadbać również o świadome korzystanie z sakramentu namaszczenia chorych. Niniejsza książka temu właśnie służy. Przedstawia wiedzę, która obejmuje zarówno aspekt teoretyczny związany z teologią, nauką katechizmu, orędziem papieży na Światowy Dzień Chorego oraz aspekt praktyczny, jak przygotować się na przyjęcie tego sakramentu, w domu, co należy przygotować, kiedy wzywa się kapłana do chorego. Oprócz podstawowych pojęć związanych z tym sakramentem z publikacji można dowiedzieć się m.in. jakie skutki pociąga za sobą przyjęcie tego sakramentu i jakich łask człowiek wtedy doznaje.