W książce „Tajemnice Wielkanocy” ks. prof. Mariusz Rosik uchyla rąbka tajemnic poranka wielkanocnego. W sposób kompetentny analizuje osiem ewangelicznych opisów wydarzeń, jakie nastąpiły po zmartwychwstaniu Jezusa. Odpowiada m.in. na następujące pytania:

Co wydarzyło się tamtego niedzielnego poranka?
Kto był pierwszym świadkiem pustego grobu Jezusa?
Jak zapamiętali tamte wydarzenia naoczni świadkowie?
Czy św. Łukasz czytał Homera?

Autor w swoich wywodach sięga po metody wykorzystywane we współczesnej biblistyce: analizę motywów, historię tradycji, badania nad strukturą tekstu i jego źródłami. Odwołuje się również do archeologii i badań nad starożytną literaturą i obyczajowością oraz do chrześcijańskiej ikonografii. Książka ks. prof. Rosika jest niezwykle wartościową pozycją dla wszystkich zainteresowanych teologią biblijną i duchowością. Zachęca do pogłębionej lektury Pisma Świętego, inspiruje do zadawania pytań i podejmowania własnych poszukiwań. Publikacja zawiera recenzję prof. Kaliny Wojciechowskiej znanej z kanału telewizyjnego Religia TV.

 

Boże Narodzenie to święto, do którego przylgnęło wiele tradycji i zwyczajów. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie wszystkie one mają swoje potwierdzenie w Ewangeliach. Książka „Tajemnice Bożego Narodzenia”, zabiera czytelnika w swoistą detektywistyczną podróż w poszukiwaniu prawdziwej istoty świąt Bożego Narodzenia oraz odkrycia pierwotnej treści i sensu kryjącego się za poszczególnymi tradycjami bożonarodzeniowymi. Prezentowana książka ujawnia przed czytelnikiem nieścisłości historyczne, narastanie ludowej tradycji i teologiczną interpretację tzw. Ewangelii dzieciństwa Jezusa. Poruszone w niej zostają takie zagadnienia jak m.in. dlaczego tak chętnie w kolędach i pastorałkach śpiewamy o zwierzętach, skoro w opisie biblijnym one nie występują, dlaczego w tradycji utrwaliło się przekonanie, że Maryja z Józefem nie mogli znaleźć lokum, wyjaśnione zostaną nieścisłości związane z datą spisu ludności i wiele innych utrwalonych w tradycji tego święta przekonań.